impuls-ar.com
Masonry-Photo

Daş işləri – həm texnoloji, həm də zəhmət tələb edən mürəkkəb işlərdən biridir. İndiki dövrdə peşəkar daş işi üçün ixtisaslaşmış bənna azlıq təşkil edir.bizim kompaniyada ixtisaslaşmış bənna və elecədə mühəndis qrupu fəailiyyət göstərir.biz istənilən mürəkkəblikdə və istənilən həcmdə daş işlərini yerinə yetirməyə hazırıq. Bu işləri yerinə yetirmək üçün bizim tam texniki material bazamız var.

Comments are closed.