impuls-ar.com

Haqqımızda

“İMPULS-AR” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti, Fövqaladə Hallar Nazirliyinin Tikintidə Təhlükəsizliyə
Nəzarət Dövlət Agentliyi tərəfindən, 1-ci və 2-ci məsuliyyət səviyyəli bina və qurğuların tikinti-quraşdırma
işlərini (40 metr hündürlüyədək) həyata keçirilməsinə dair 5 (beş) il müddətinə 21.04.2014-cü il tarixdə
FHN/54-01481 qeydiyyat nömrəsi ilə №. 073890 saylı “LİSENZİYA” verilmişdir. Müəssisənin 123 nəfər
işçi heyəti vardır ki, bunlardan 14 nəfəri ali ixtisas təhsilli mühəndis-texniki heyyətdir.
Şirkətimiz fəaliyyətə başladığı gündən bu günə kimi bir çox dövlət və kommersiya layihələrini həyata
keçirmişdir.